Stemness C
วันที่ 19 ก.ค. 2564 | โดย ราชเทวีคลินิก
Stemness C ฟื้นฟู กระตุ้นผิวระดับเซลล์

Stemness คือ กระบวนการที่ทำให้ Stem Cell ที่เสื่อมหรือลดน้อยลงสามารถโปรแกรมเพิ่มจำนวน ซึ่งจะมีผลให้กลับมาผลิตเซลล์ปลายทางได้ในระดับปกติ (Normalization)

ในด้านความงามจึงได้มีการใช้ Stemness C (Chemical) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ที่ชั้นผิวหนัง หนังกำพร้า หนังแท้ และชั้นไขมัน ทำให้ Stem Cell กลับสู่สภาพเดิมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

Stemness C เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้น Stem Cell (เซลล์ต้นกำเนิด) ของผิวหนัง ช่วยให้ stem Cell ที่ขาดหายไปจากเดิม กลับมามีจำนวนเพียงพอในการผลิตเซลล์ปลายทาง (Differentiated Cell) ให้สามารถทำหน้าที่ได้ (เติมเต็ม) ตามกำหนด เช่น เติมความหนาของหนังกำพร้า เติม Collagen เพื่อลดริ้วรอยเติมเซลไขมันให้เต็มร่อง

Stem Cell (สเต็มเซลล์) คือ เซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถผลิตทดแทนเซลล์ปลายทาง (Differentiated Cell) ให้สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งจะตายไปตามอายุขัย ทำให้ Stem Cell ต้องมีการผลิตเซลล์ปลายทางอยู่เสมอๆ

Stem Cell มีโปรแกรมดำรงความเป็น Stem Cell ไว้ และสามารถทดแทนตัวเองได้ ซึ่งถ้าโปรแกรมเสื่อมลง Stem Cell ก็จะเสื่อมคุณภาพ และมีปริมาณลดลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น มลภาวะ โรคภัยไข้เจ็บ และเมื่อถึงจุดหนึ่งปริมาณ Stem Cell ก็จะลดน้อยลงจนไม่สามารถผลิตทดแทนเซลล์ปลายทางได้อย่างเพียงพอทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ผิวบาง เหี่ยวย่น

เมื่อมีการวัดผิว 12 สัปดาห์ หลังใช้ Stemness C ด้วยเครื่อง Visio Scan พบว่า มีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้น
 
คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
5113
TAGS: