RC Touch Shop
วันที่ 13 มี.ค. 2555 | โดย ราชเทวีคลินิก

RC Touch ช็อปที่เปิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน ที่ช็อปแห่งนี้เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณ การตรวจดุลยภาพของผิว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราชเทวีคลินิก (กลุ่ม Homeo) ทุกชนิด และให้บริการ Treatment ด้วยในบางช็อป ตอนนี้มีเปิดให้บริการแล้ว 2 แห่ง ที่ชั้น 5 เซ็นทรัลพระราม 9 และชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
2333
TAGS: