ราคาของ AHA Gel และ AHA Cream
ไม่ทราบว่าราคายาเท่าไร และ AHA ที่%ความเข้มข้นต่างกัน เช่น 4% 6% 8% ราคาเท่ากันหรือเปล่า ราคาตัวยาที่อยากทราบ
1. AHA Gel 4% 6% 8%
2. AHA Cream 4% 6% 8%
คำถามที่:Q3918| จากคุณrooney| 05/05/2551 19:18 น.
ราคายาที่คุณถามมาเป็นดังนี้ค่ะ
1. AHA Gel 4% 6% 8% ราคา 90.-
2. AHA Cream 4% 6% 8% ราคา 170.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 06/05/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
2965