smoothbeam laser
อ่านเจอมาในหนังสือว่าสามารถรักษาสิวและหลุมได้ดีมาก ทางราชเทวีมีไหมคะ
คำถามที่:Q473| จากคุณสุปรียา| 27/09/2547 13:34 น.
ราชเทวีคลินิกมี IPL และ Nd : YAG ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่รักษาสิวและแผลเป็นหลุมได้ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 29/09/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
4529