p7
p7 เป็นยาอะไร ได้ประโยชน์อะไรบ้าง แพทย์ให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง แต่ไม่สะดวก จึงรับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด 1 ครั้ง เป็นอันตรายไหม
คำถามที่:Q33| จากคุณAnonymous| 02/06/2546 18:56 น.
P7 เป็นวิตามิน A (5,000 IU) มีฤทธิ์เป็น antioxidant ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวถูกทำลายจากมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้ผิวมีความแข็งแรง สามารถทานครั้งละ 2 เม็ด 1 ครั้งได้ หรือทาน 1 เม็ด 2 ครั้งเช้า-เย็นก็ได้ และห้ามตั้งครรภ์ขณะรับประทานยานี้ค่ะ
ตอบโดย:พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์| วันที่ 04/06/2546

จาก: 0 คน
VIEWS
2404