จัดส่งแล้วคือไงค่ะ
จัดส่งถึงผู้รับหรือจัดส่งถึงเคอรี่ค่ะ
คำถามที่:Q20046| จากคุณpat pat| 24/07/2562 12:22 น.

ราชเทวีคลินิกจัดส่งถึงเคอรี่  แล้วเคอรี่จะส่งต่อถึงผู้รับตามจ่าหน้าค่ะ

ผู้รับสามารถเช็ครายละเอียดในการจัดส่งได้จากเลขเคอรี่ที่แจ้งไปค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/07/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
111