เป็นสมาชิกมีส่วนลดไหมค่ะ
ถ้าหนูเป็นสมาชิกมีส่วนลดไหมค่ะ
คำถามที่:Q16227| จากคุณลูกปัด| 18/01/2557 00:00 น.

การเป็นสมาชิกของ RC Club เพื่อสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ และสอบถามปัญหาต่างๆ ไม่ได้มีส่วนกับการได้รับส่วนลดใดๆค่ะ

ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดผลิตภัณฑ์ 10% เมื่อได้รับสิทธิ์ RC Card Online ค่ะ

RC Card Online เป็นการแสดงความขอบคุณ ตอบแทน และคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นสิทธิพิเศษที่ราชเทวีคลินิกมอบให้ลูกค้าเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
หากเข้ารับบริการ ตรวจครบ 25 ครั้งขึ้นไปภายใน 2 ปี หรือนับจาก 24 เดือนย้อนหลัง ก็จะได้รับสิทธิ์ RC Card เมื่อได้รับสิทธิ์จะได้ส่วนลดค่ายา 10% สิทธิ์ที่ได้รับมีอายุ 1 ปี ค่ะ

เงื่อนไขในการต่ออายุบัตร คือ ภายใน 1 ปีที่ถือบัตรหากลูกค้าเข้ารับบริการตรวจถึง 8 ครั้งขึ้นไป เมื่อสิทธิหมดอายุจะได้ต่อบัตรทันที หากไม่ถึง 8 ครั้งเมื่อบัตรหมดอายุจะถูกตัดสิทธิ์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เราจะสะสมนับครั้งการรับบริการต่อไปให้ (โดยนับย้อนหลังทุกๆ 12 เดือน) เมื่อสะสมครบ 12 ครั้งก็จะกลับมาได้สิทธิ์นั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ (หากบริษัทยังไม่ยกเลิก RC Card Online นี้ไป)

สอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกทุกสาขาค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/01/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1889