เลเซอร์สิว
เลเซอร์สิวจะทำให้หน้าบางไหมคะ?
คำถามที่:Q14342| จากคุณPORNNAPA| 16/09/2555 00:00 น.

ไม่ได้ทำให้หน้าบางค่ะ เลเซอร์สิวอุดตันยิงเพื่อเปิดหัวสิวอุดตันแล้วกดออกค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/09/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2905