AHA
ระยะเวลาหลังทำ AHA ควรทำห่างกันกี่วันคะ
คำถามที่:Q10773| จากคุณjaidee| 31/12/2553 00:00 น.
การทำ AHA Treatment ทำได้บ่อยที่สุด คือ สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยที่สภาพผิวหน้าพร้อม คือ ไม่แห้ง ลอก หรือระคายเคือง ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/01/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2683