แผลคีลอยด์
เป็นแผลคีลอยด์ ที่ใบหูคะ ประมาณ 1 ซม. อยากรักษาวิธีใหม่ที่โฆษณาค่ะ ราคาเริ่มต้นเท่าไรคะ ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q13083| จากคุณmicz| 23/12/2554 00:00 น.

การรักษาแผลเป็นคีลอยด์ด้วย Scarless Technique ราคาเริ่มต้นที่ 9,000.- บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 27/12/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
1863