ด่างขาว เกิดจากสาเหตุอะไร
ด่างขาวเกิดจากสาเหตุอะไร
คำถามที่:Q10700| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
เกิดจากเซลล์สร้างสีตาย หรือถูกทำลาย ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
3937