รอยแผลเป็นจากการจี้ไฝและขี้แมลงวัน
หน้ามีไฝและขี้แมลงวันเยอะมาก (เม็ดใหญ่) ถ้าไปจี้ออกจะมีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นจะใหญ่ตามรอยไฝที่จี้หรือไม่ และราชเทวีมีบริการนี้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q10580| จากคุณAnonymous| 15/08/2544 00:00 น.
การจี้ไฝ, ขี้แมลงวัน ด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า จะมีรอยแผลตามขนาดของไฝ เมื่อแผลเริ่มหาย จะมียาเพื่อลบรอยแผล หรือการทำ AHA Tx. จะทำให้เห็นรอยแผลน้อยที่สุดครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/08/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
9278