ราชเทวีคลินิกร่วมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรวิชาการด้านผิวพรรณกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 14 มิ.ย. 2556 | โดย ราชเทวีคลินิก
fiogf49gjkf0d
ทีมเเพทย์ ราชเทวีคลินิก ร่วมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรวิชาการด้านผิวพรรณ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ร.ศ ดร. นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารราชเทวีคลินิก และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมในงาน เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5157
TAGS: