งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 02 ก.ย. 2556 | โดย sunanta xxx
fiogf49gjkf0d
เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา...
ราชเทวีคลินิกได้เข้าร่วมกับกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้น นั่นคือ "กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
โดยราชเทวีคลินิกได้นำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างผิวหนังและการดูแลรักษาผิวหน้าอย่างถูกวิธี
พร้อมทั้งมีบริการตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้า และมีเครื่อง Skin Analyzer และ Homeo Scan ที่สามารถตรวจหาเชื้อสิวได้อีกด้วย

บูทของราชเทวีคลินิกสามารถสร้างความสนใจ ความสนุกสนาน และความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ และคณะครูอาจารย์ ได้มากเลยที่เดียวคัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
2779
TAGS: