รางวัล Top Facial Contouring & Skin Quality 2024 จาก Vitapharm Asia
วันที่ 21 ก.พ. 2567 | โดย ราชเทวีคลินิก
รางวัล Top Facial Contouring & Skin Quality 2024

ราชเทวีคลินิก ได้รับเกียรติจาก VITAPHARM ASIA บริษัทผู้นำเข้ายาระดับโลก เข้ารับรางวัล Top Facial Contouring & Skin Quality 2024

รางวัลการันตีคุณภาพด้านการปรับรูปหน้าและฟื้นฟูคุณภาพผิวที่งาน 2024 TOP CUSTOMERS THANK YOU EVENT x GRAND LAUNCH HYAFILIA โดยมี พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์ และ พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ Eastin Grand Hotel Phayathai Bangkok
 
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
166
TAGS: