แนวทางการรักษาสิวแบบ Precision Medicine
วันที่ 19 ส.ค. 2562 | โดย ราชเทวีคลินิก
Precision-Medicine-article-100.jpg
การแพทย์แม่นยำ
เป็นแนวทางทางการแพทย์ใหม่ในการรักษา (Treatment) และการป้องกัน (Prevention) โดยจะให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในเรื่องของพันธุกรรม (Genes) สิ่งแวดล้อม (Environment) และวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อบุคคลทางด้านผลของการรักษาและการป้องกัน

แนวทางนี้จะช่วยให้แพทย์และนักวิจัยสามารถคาดการณ์ (Predict) ได้แม่นยำเพิ่มขึ้น ว่าแนวทางการรักษาและการป้องกันชนิดใดสำหรับโรคหนึ่งๆ จะได้ผลในกลุ่มคนไข้กลุ่มใด
การแพทย์แม่นยำจะมีความแตกต่างจากการรักษาที่เป็นแบบแนวทางเดียวกันสำหรับทุกๆคน (One-size-fits-all approach) ซึ่งเป็นการรักษาและการป้องกันที่ถูกพัฒนาสำหรับบุคคลแบบเฉลี่ย (average person) โดยให้ความสำคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลน้อยกว่า ( ที่มา NIH:US National Library of Medicine)

การนำแนวทางการแพทย์แม่นยำมาปฏิบัติ
แม้จะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ความจริงการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เป็นเรื่องซึ่งมีการให้ความสำคัญอย่างมากในทุกวงการที่เกี่ยวข้อง จึงมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึงความพยายามในการพัฒนาทางด้านของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องหรือทันกับแนวทางนี้ (The precision medicine is now) 

ในส่วนของผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์จากการแพทย์แม่นยำ ในด้านผลของการรักษาและการป้องกันที่มีความแม่นยำจำเพาะ และครอบคลุมถึงปัจจัยเฉพาะบุคคล ซึ่งทำให้ได้ผลรวดเร็วและปลอดภัย

ตัวอย่างของแนวทางการแพทย์แม่นยำ
- การรักษาโรคมะเร็ง (www.cancer.gov/about-cancer/types/precision-medicine) ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาซึ่งมีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะช่วยคนไข้
- การรักษาโรคหอบหืด (Asthma) ผิวหนังภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) เพื่อการเลือกการรักษา การประเมินความเสี่ยง (Risk Prediction) [Precision medicine in patients with allergic diseases]
- การร่วมกันพัฒนาการใช้งานในอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีส่วนบุคคล (Mobile and Personal Technologies in Precision Medicine) เนื่องจากในอนาคตอันใกล้แนวโน้มของเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพ จะมีการปรับโฉมมาเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีการสื่อสาร (Mobile-tech) พันธุกรรมศาสตร์ (Genomics) อุปกรณ์การเชื่อมต่อ (Connected Devices) และปัญญาประดิษฐ์ (Aritificial Intelligence) จึงเห็นได้ว่าการแพทย์แม่นยำเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่วงการต่างๆให้ความสำคัญ 

ที่ราชเทวีคลินิกเราได้มีการนำหลักการของ Precision Medicine มาใช้กับการรักษาผิวพรรณ โดยเริ่มต้นจากการรักษาสิวก่อน นอกเหนือจากการตรวจวิเคราะห์สิวตามปกติ ราชเทวีคลินิกยังมีการจำแนกสิวออกมาเป็นประเภทต่างๆ เพื่อการแก้ไขที่แม่นยำ และตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการจำแนกสิวออกมาเป็น 4 ประเภทตามลักษณะอาการ และยังได้มีการคิดค้นวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้แก้ไขสิวแต่ละประเภทโดยตรง (ปลอดภัย ไม่ใช่ยา) ที่สำคัญเรายังมีระบบการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเรียกว่า FIA หรือ Facial Image Assessment เป็นระบบการบันทึกผล ประมวลผล และติดตามผลการรักษาสิวบนใบหน้า ผ่าน IA Scan ซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายภาพปัญหาผิวบนใบหน้าที่มีความแม่นยำสูง ดีกว่าการดูด้วยตาเปล่า หลังจากนั้นก็จะนำภาพไปเข้าระบบ FIA เพื่อประมวลผล ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคได้ดี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
รู้ต้นตอสิวรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
Acne Solution Program ผลิตภัณฑ์ดูแลและแก้ปัญหาเรื่องสิวแบบครบวงจร
FIA System นวัตกรรมรักษาสิวเชิงชีววิทยาระดับโมเลกุล
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3500
TAGS: