รายงานสรุปผลการวิจัยการกำจัดสิวเสี้ยนด้วยวิธี MCP และ การทาครีมวิตามินเอ
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

หลักการ     การลอกสิวเสี้ยน (Mechano-chemical Peeling, MCP)   เป็นวิธีการกำจัดสิวเสี้ยนที่พบบริเวณแก้มและจมูก  ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของรูขุมขน

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการขจัดสิวเสี้ยนโดยวิธี MCP     โดยเปรียบเทียบการใช้เจลยาหลอกและยาทากรดวิตามินเอ  ความเข้มข้น 0.001% และ 0.005%

วิธีการศึกษา อาสาสมัคร 60 คน ที่มีสิวเสี้ยนที่จมูกและ/หรือแก้ม แบ่งเป็น  3 กลุ่ม โดยการสุ่ม  โดยทุกคนจะได้รับการลอกสิวเสี้ยนทุก 2 สัปดาห์  และทายาทุกวันวันละ 2 ครั้ง  โดยกลุ่มที่ 1 ทาเจลยาหลอก    กลุ่มที่ 2 ใช้ยาทากรดวิตามินเอ 0.001%   และกลุ่มที่ 3 ใช้ยาทากรดวิตามินเอ 0.005%  เป็นเวลา 2 เดือน    ประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถาม     ถ่ายรูปทุก  2 สัปดาห์  และวัดความหนาแน่นของสิวเสี้ยนที่ถูกลอกต่อหน่วยพื้นที่

ผลการศึกษา  จำนวนสิวเสี้ยนที่ถูกขจัดของกลุ่มยาหลอกมีแนวโน้มสูงกว่าในกลุ่ม 0.001 % และ 0.005%         และกลุ่ม 0.001% ก็มีแนวโน้มสูงกว่าใน 0.005%    จากการซักถามอาสาสมัครหลังทำ MCP   ใน 2 สัปดาห์แรก     พบว่าสิวเสี้ยนลดลง ระหว่าง 45% - 75%

สรุป  การทำ MCP อย่างเดียวสามารถลดสิวเสี้ยนได้และยาทากรดวิตามินเอ 0.001 % และ 0.005% อาจทำให้เกิดสิวเสี้ยนลดน้อยลง

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6611