การเปรียบเทียบวิธีการวัดความแรงของยาทาสเตียรอยด์ชนิดใหม่ (BIOVATE)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

ไพโรจน์  จิรันดร  พ.บ.
คลินิกผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์

พิชิต  สุวรรณประกร  พ.บ.
หน่วยตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
       จากการศึกษาคุณสมบัติของยาทาสเตียรอยด์ BIOVATE  ซึ่งมีส่วนผสมของ 0.1%  Triamcinolone  acetonide  ใน cream base  ชนิดใหม่ที่ทางหน่วยวิจัยของคลินิกได้พัฒนาขึ้น พบว่ายาทาสเตียรอยด์ชนิดใหม่นี้มี therapeutic efficacy  ดีกว่ายาทาสเตียรอยด์ชนิดเดียวกัน (0.1%  Triamcinolone  acetonide)  ใน cream base  ชนิดเดิมอย่างมีนัยสำคัญ  โดยได้ทำการศึกษาแบบ Single-blind (double observer) randomized self-comparison study ในผู้ป่วย bilateral steroid-responsive dermatoses 30 ราย  ในขณะเดียวกันกลับพบว่า  ยาทาสเตียรอยด์ BIOVATE ไม่ได้มี  vasoconstriction score แตกต่างไปจาก 0.1% Triamcinolone  acetonide    ที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบแต่อย่างใด  จึงดูเหมือนว่าวิธี  vasoconstriction assay ของ stoughton  ไม่อาจจะทำนาย  potency  ของยาทาสเตียรอยด์ได้ถูกต้องเสมอไป  วิธีการทดสอบในแบบ control  clinical trial  จึงยังคงเป็นวิธีการวัดความแรงของยาทาสเตียรอยด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เคยมีมา

       วัตถุประสงค์ของการนำเสนอในครั้งนี้  เพื่อที่จะรายงานถึงการค้นพบบางอย่างที่ผิดแปลกไปจากความเชื่อเดิมในแง่ของ  vasoconstriction  assay   ดังที่จะได้นำเสนอ ณ โอกาสนี้

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5529