การรักษาแผลเป็นด้วยเลเซอร์
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

การรักษาแผลเป็นด้วยเลเซอร์

นัวริ เค.  ลานิแกน เอสดับบลิว. ริวาส เอ็มพี. เวชชาภินันท์ ว. ปี 2009. การรักษาแผลเป็นด้วยเลเซอร์  1:53-59.

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
8943