การรักษาเรื้อนกวางของเล็บโดยการทำไอออนโตฟอเรซิส ด้วย 10% Triamcinolone acetonide และการฉีดยาเข้าใต้เล็บ
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ.อิสรินทร์  ผลมั่ง

ที่มา

       โรคสะเก็ดเงินที่มีรอยโรคที่เล็บด้วย มีประมาณ 10-55% มีการใช้ยาสเตอรอยด์หลายแบบและการทา iontophoresis สามารถช่วยการดูดซึมของยาได้

วัตถุประสงค์

       ประสิทธิภาพของ 10% TA  iontophoresis  และการฉีดยา 10% TA

วิธีการศึกษา

       ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 6 คนที่มีรอยโรคที่บริเวณเล็บ วินิจฉัยโดยการตรวจชิ้นเนื้อ 3 คน  ได้รับการทำ iontophoresis  ด้วย 10% TA ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์  อีก 3 คน  ได้รับการฉีด 10% TA  4 จุด ติดตามการรักษา 12 สัปดาห์  โดยให้คะแนนรอยโรคเป็น  0, 1, 2, 3 จากไม่มีอาการจนถึงรุนแรง

ผลการศึกษา

       ผู้ป่วย 6 คน อายุ 35-63 ปี  กลุ่มที่ใช้  iontophoresis  3 คน  26 เล็บ  คะแนนของรอยโรคดีขึ้น 10.6%  ส่วนกลุ่มที่รักษาด้วยการฉีดยา 3 คน 14 เล็บ  ดีขึ้น 2 เล็บ  มีการติดเชื้อ 12 เล็บ  ผลข้างเคียงจากการฉีดยามีอาการปวด  ติดเชื้อ  และเล็บฝ่อ (Atrophy)

 

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5443