การรักษาริ้วรอยรอบดวงตาโดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดแผลถลอกด้วยเครื่อง Radiosurgery
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

แววศิริ  สรรพช่าง  พ.บ.
สุเทพ  จิระสุทัศน์  พ.บ.

บทนำ
                ริ้วรอยรอบดวงตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสังเกตได้ง่ายมาก  อาจปรากฏขึ้นได้แม้อายุยังน้อย  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ดูเหนื่อยล้า  ไม่สดชื่น ดังนั้นริ้วรอยรอบดวงตาจึงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถูกนำมาปรึกษาแพทย์บ่อยที่สุด  และเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยโดยการใช้เครื่อง electrosurgery: Ellman ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมานานมาประยุกต์ใช้ในการรักษาริ้วรอยใต้ตา

วัตถุประสงค์
                เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาริ้วรอยใต้ตาด้วยเครื่อง electrosurgery: Ellman

วิธีการ
                รวบรวมผู้ป่วยหญิงจำนวน 25 รายที่มีริ้วรอยใต้ตา ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่อง electrosurgery โดยไม่มีการใช้ anesthesia ใด เครื่อง electrosurgery จะปล่อยพลังงานผ่าน electrode ball ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.       โดยผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาแบบ side-by-side     ทุก 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์  และติดตามผลการรักษาโดยการประเมินจากภาพถ่าย

ผล
                ผลการประเมินจากภาพถ่าย โดยแพทย์ 3 ท่าน แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 24 ของผู้ป่วยทั้งหมดมีผลการรักษาดีมาก    ร้อยละ 52 ได้ผลการรักษาดีปานกลาง  และร้อยละ 24 ได้ผลการรักษาดีเล็กน้อย    หลังการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการแดง หรือความรู้สึกคันเล็กน้อย     แต่อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 24 ชั่วโมงและผู้ป่วยสามารถกลับไปทำ activity ประจำวันได้

สรุป
                การนำเครื่อง electrosurgery มาประยุกต์ใช้ในการรักษาริ้วรอยใต้ตานั้นได้ผลดี โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6823