การรักษาริ้วรอยชนิดตื้นโดยการกรอผิวด้วยผลึกอลูมิเนียมออกไซด์
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

ที่มา

การกรอผิวแบบตื้นมีประสิทธิภาพเท่าๆ กับการลอกผิวด้วยสารเคมีแบบตื้น (Superfical  chemical peel) เป็นทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาผิว

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลของการกรอผิวแบบตื้นในการรักษาริ้วรอยชนิดตื้น

วิธีการศึกษา 

คนไข้หญิง 10 คน อายุ 30-46 ปี มีริ้วรอยที่หน้าผากและตีนกา  ได้รับการกรอผิวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์  ประเมินผลโดยการถ่ายภาพก่อนและหลังการรักษาร่วมกับการตอบแบบสอบถามของคนไข้

ผลการศึกษา

คนไข้ 9 คน ได้รับการรักษาจบครบ 10 ครั้ง   1 รายดีขึ้นอย่างชัดเจน  5  รายดีขึ้นเล็กน้อย  3 รายไม่เปลี่ยนแปลง  จากการประเมินทั้ง 2 แบบไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง

สรุป

การกรอผิวแบบตื้นเป็นทางเลือกแทนการลอกผิวด้วยสารเคมี  ได้ผลในการรักษาริ้วรอยแบบตื้น

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3638