การประเมินทางคลินิกของ Tyrosine ในฐานะตัวเร่งการคล้ำของผิว
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. วิบูลย์   วิภาสวัชรโยธิน

ที่มา
มีการพบว่าการสร้างเม็ดสีจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มระดับของไทโรซีน (Tyrosine)

วิธีการศึกษา
อาสาสมัคร  15  คน     ชาย  5  คน  หญิง  10  คน      โดยมี  skin type  3    ทุกคน    แบ่งแผ่นหลังออกเป็นซ้าย-ขวา  แล้วฉายยูวีเอ  6  dose  คือ 3.3, 4.1, 5.1, 6.4, 8 และ 10  จูลต่อตารางเซนติเมตร  แล้วอ่านผลในวันที่ 7 โดยนับจุดที่มีการ tan ครบทั้งวงกลม โดยใช้ dose ต่ำที่สุด  (minimal tanning dose, MTD)  ส่วนด้านที่ทดลอง   จะป้ายยาที่มีส่วนผสมของไทโรซีนก่อน 30 นาที  แล้วฉายแสง

ผลการศึกษา
ค่า MTD ของด้านทดลองน้อยกว่าด้านควบคุม 7 ราย     ส่วนอีก 7 รายค่า MTD มากกว่าหรือเท่ากับด้านควบคุม

สรุป
การใช้ไทโรซีนเป็นตัวเร่งการคล้ำของผิวไม่ได้ผล

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5048