ผลิตภัณฑ์ราชเทวีคลินิกติดฉลาก Carbon Footprint
วันที่ 15 มี.ค. 2555 | โดย ราชเทวีคลินิก

ผลิตภัณฑ์ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ราชเทวีคลินิกตระหนักถึงภาวะโลกร้อน โดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นคลินิกแห่งแรกที่ร่วมรณรงค์ลดก๊าชเรือนกระจก โดยการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ลงในผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของราชเทวีคลินิกทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า... คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมโครงการสีเขียวลดโลกร้อนไปกับเรา

หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของราชเทวีคลินิก
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3504
TAGS: