ครีมกันแดด
การทาครีมกันแดดควรทาทุกกี่ชั่วโมงคะ จึงจะป้องกันรังสีจากแสงแดดได้ดีที่สุด
คำถามที่:Q9900| จากคุณAnonymous| 20/06/2545 13:03 น.
ควรทาซ้ำทุก 2 ชั่วโมง จะป้องกันรังสีได้ดีที่สุดค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/06/2545

จาก: 0 คน
VIEWS
3465