วิธีการกำจัดขนระหว่างแวกซ์กับเลเซอร์
ในการกำจัดขนนั้นไม่ว่าบริเวณใดก็ตาม วิธีการใช้แวกซ์ขนและเลเซอร์มีความแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของการดึงเส้นขนออกมา และหลังจากทำแล้วเส้นขนที่ขึ้นมาใหม่จะเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งสองวิธีนี้มีข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไร
คำถามที่:Q9649| จากคุณAnonymous| 21/01/2549 02:39 น.
การแวกซ์ขน เป็นการดึงเส้นขนออกมา เป็นการกำจัดขนชั่วคราว เพราะไม่นานก็จะมีเส้นขนชุดใหม่ขึ้นมาอีก โดยขนที่ขึ้นก็จะมีขนาดเส้นและจำนวนเท่าเดิม

ส่วนการทำเลเซอร์เป็นการใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายที่รากขนโดยตรง ขนที่ขึ้นใหม่จะมีขนาดเล็กหรือบางลงเรื่อยๆ จำนวนน้อยลงจนหมดไปได้ ถือเป็นการกำจัดขนแบบถาวรค่ะ

ตอบโดย:พญ. ภัคจิรา ศิริพันธุ์| วันที่ 08/02/2549

จาก: 1 คน
VIEWS
3879