แผลเป็นหลุม
1. ทำไมเมื่อแต้ม TCA แล้วแผลที่เป็นหลุมมีสีดำครับ
2. เมื่อแต้มแล้วทำไมต้องทายา PHT ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
คำถามที่:Q9272| จากคุณsuprareak| 15/07/2546 19:20 น.
เนื่องจาก TCA เป็นกรดชนิดหนึ่งที่เมื่อทำปฎิกริยากับผิวหนังจะทำให้เนื้อเยื่อส่วนที่แต้มถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ซึ่งเนื้อเยื่อใหม่จะเป็นสีแดงดำ

ส่วน PHT เป็นยาชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อบนแผลทุกชนิดให้เหมือนเดิมได้เร็วขึ้น

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 17/07/2546

จาก: 0 คน
VIEWS
1973