mynocyclin
อยากทราบว่า ยา mynocyclin มีฤทธิ์ในการลดสิวดีกว่า doxycyclin หรือเปล่าครับ
คำถามที่:Q8975| จากคุณqpid| 10/04/2547 14:01 น.
ยา Mynocyclin และ Doxycyclin เป็นยากลุ่ม Tetracyclin เหมือนกัน แต่เป็นแบบออกฤทธิ์ได้นาน คือ รับประทานได้วันละ 2 ครั้ง เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมา จะใช้ก็ต่อเมื่อคนไข้กินยา TC แล้วไม่ได้ผล ผลข้างเคียง คือ คลื่นใส้ เวียนศีรษะ และเกิดการไวแสงแดด กลุ่ม Doxy จะมีมากกว่า Minocyclin แต่ราคา Doxy จะถูกกว่า Minocyclin ค่ะ
ตอบโดย:พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์| วันที่ 19/04/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
2036