Laser กำจัดสิวเสี้ยน
ทราบมาว่า ปัจจุบันมี Laser ใช้สำหรับกำจัดสิวเสี้ยน อยากทราบว่า Laser ตัวนี้ใช้ได้ผลถาวรหรือเปล่า ปลอดภัยหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไร และที่ราชเทวี เพลินจิตมีบริการหรือยัง
คำถามที่:Q8785| จากคุณAnonymous| 24/09/2546 15:37 น.
ยังไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ สำหรับ LASER รักษาสิวเสี้ยนค่ะ
ตอบโดย:พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์| วันที่ 26/09/2546

จาก: 0 คน
VIEWS
3727