ยา Tranexamic Acid ที่ใช้รักษาฝ้าปลอดภัยมั้ย
ทำให้เลือดแข็งตัวง่ายหรือเปล่า มีข้อห้ามกรณีใดบ้าง
คำถามที่:Q8163| จากคุณmman| 28/07/2552 15:31 น.
ตัวยา TRANEXAMIC ACID เป็นตัวยาที่มีความปลอดภัย ไม่ได้ทำให้เลือดแข็งตัว ตัวยาทำให้เลือดที่แข็งตัวแล้ว (Clot) ละลายช้าลงเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้ในคนไข้ที่ทำการผ่าตัด เพื่อลดการสูญเสียโลหิต และใช้ในภาวะที่มีโลหิตออกง่าย

TRANEXAMIC ACID มีคุณสมบัติยับยั้งการสร้าง PLASMIN ซึ่ง PLASMIN เป็นตัวกระตุ้นการสร้างสาร PROSTAGLANDIN (PG) ในผิวหนัง ซึ่งทำให้ผิวหนังหมองคล้ำและเกิดฝ้า

TRANEXAMIC ACID ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมอง เส้นโลหิตอุดตัน หญิงมีครรภ์ และต้องระวังในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต ครับ

ตอบโดย:นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล| วันที่ 28/07/2552

จาก: 0 คน
VIEWS
12652