Nu - Encap
- NU - Encap ราคาเท่าไร
- Nouriching Gel ราคาเท่าไร
คำถามที่:Q8147| จากคุณAnonymous| 03/11/2546 12:57 น.
NU Encap ไม่ใช่ชื่อของผลิตภํณฑ์ แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการผลิตและนำไลโปโซม (Liposome) มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่สลายตัวง่าย โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
- มี Bead ทำหน้าที่เสมือนเปลือกที่คอยหุ้มไลโปโซมเอาไว้ภายใน เพื่อให้ไลโปโซมมีความคงตัวและไม่เสื่อมคุณภาพที่อุณหภูมิห้องทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศา
- ไลโปโซมชนิดนี้เป็นชนิด Multi - encapsulated Liposome โดยไลโปโซมจะมีลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่ ซึ่งภายหลังจากที่ Bead แตกตัวออก ไลโปโซมที่อยู่ภายในจะซึมเข้าสู่ผิวหนังอย่างรวดเร็ว และค่อยๆ แตกตัวเพื่อปล่อยสารออกฤทธิ์ทีละชั้น ดังนั้นไลโปโซมชนิดนี้จึงสามารถออกฤทธิ์ได้นานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต ทำให้สามารถควบคุมลักษณะการดูดซึมของไลโปโซมว่าจะให้ซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังระดับใดก็ได้ เช่น ชั้นหนังกำพร้า หรือชั้นหนังแท้ เพื่อสารจะได้ออกฤทธิ์ได้ตรงกับส่วนของผิวหนังที่ต้องการรักษามากยิ่งขึ้น

ราชเทวีคลินิกได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ (NU Encap) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Nourishing Gel , N - VALP ฯลฯ สำหรับ Nourishing Gel เป็น moisturizer สามารถใช้ได้ ราคาขวดละ 550 บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 03/11/2546

จาก: 0 คน
VIEWS
2054