ionto คืออะไร
ionto คืออะไรครับ ช่วยเรื่องอะไรบ้าง และทำตอนเป็นสิวได้ไหมครับ
คำถามที่:Q7451| จากคุณdanupol| 20/09/2547 20:02 น.
การทำไอออนโตนั้นมีหลักการที่ว่า กระแสไฟฟ้าจากเครื่องจะสามารถนำยาที่ทาลงบนผิวหนัง เข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้มากกว่าการทายาปกติ แต่ ณ เวลานี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเครื่องไอออนโตสามารถนำยาเข้าเซลล์ผิวหนังได้มากกว่าการทายาเฉยๆ หรือไม่ ตามความเป็นจริงแล้วความสามารถของยาทาในปัจจุบัน ยาสามารถซึมเข้าผิวหนังได้ดีมากๆๆ อยู่แล้วค่ะ

ฉะนั้นเราจึงไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้ถึงประโยชน์ของเครื่องไอออนโตอย่างชัดเจน และผลดีหรือผลไม่ดีจากการทำไอออนโตนั้นขึ้นกับยาที่ทาลงบนผิวก่อนนำเครื่องไอออนโตมาถูบนหน้ามากกว่า ว่าทางคลินิกนั้นๆ ใช้ยาชนิดใด

กล่าวโดยสรุปจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตามความเห็นส่วนตัวของหมอ การทำไอออนโตถี่มากขึ้นน่าจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ

ตอบโดย:พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล| วันที่ 21/09/2547
การทำ Ionto หรือการใช้กระแสไฟไฟ้า ช่วยในการผลักยาเข้าไปในผิวหนังนั้น ในสมัยก่อนเชื่อว่าตัวยาจะลงสู่ผิวหนังได้ดีกว่าการทายาตามปกติ แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาทดลองแล้วพบว่า ผลไม่ได้ต่างจากการทายาทุกวัน นอกจากนี้การทำ Ionto ในสภาพที่ผิวหน้าไม่พร้อม เช่น เป็นสิว, ผิวแห้ง, ผิวหนังอักเสบ จะยิ่งเป็นการเพิ่มการระคายเคือง หรือการอักเสบให้กับผิวหน้าอีกด้วย ทำให้เกิดเป็นผลเสียตามมาได้ค่ะ ....
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 21/09/2547
ไอออนโต (Iontophoresis) เป็นวิธีการนำยาเข้าสู่ผิวหนัง โดยใช้เครื่องมือ ที่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยแรงดันไฟฟ้าจะผลักยาที่มีประจุเดียวกันเข้าสู่ผิวหนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของยาในเวลาอันรวดเร็ว ในอดีตมักใช้กับยาชาเฉพาะที่ ส่วนในการรักษาสิวยังไม่พบว่ามีรายงาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้ยาอะไรร่วมกับการทำไอออนโตครับ
ตอบโดย:นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์| วันที่ 21/09/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
14934