อยากรู้
อยากทราบถึงข้อแตกต่างของ keloid & hypertrophic scar
คำถามที่:Q7443| จากคุณdanupol| 07/10/2547 20:15 น.
ทั้งคู่เป็นรอยแผลเป็นนูนแดง อาจมีอาการเจ็บหรือคันนิดๆ ร่วมด้วยได้ ต่างกันที่ hypertrophic scar จะมีขนาดความยาวเท่ารอยแผลเดิม ส่วน keloid จะลามออกมาใหญ่กว่าแนวแผลเดิมได้ค่ะ
ตอบโดย:พญ. ภัคจิรา ศิริพันธุ์| วันที่ 11/10/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
2647