ต่อมไขมันโต
ต่อมไขมันโต คือ อะไร เกิดจากอะไร และต่างกับ keloid อย่างไรครับ
คำถามที่:Q7442| จากคุณdanupol| 02/09/2548 13:11 น.
ต่อมไขมันโตจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูน สีเหลือง หรือสีผิวปกติ ถ้าเม็ดใหญ่ตรงกลางจะบุ๋ม เกิดขึ้นตามอายุที่มากขึ้น การรักษา คือ ใช้เลเซอร์กำจัดออก หรือตัดออก

Keloid คือ แผลเป็นนูน แข็ง สีคล้ำ เกิดขึ้นหลังจากที่มีบาดแผล การรักษา คือ ฉีดยาบริเวณที่เป็นครับ

ตอบโดย:นพ. วรพจน์ ดาวเรือง| วันที่ 29/09/2548

จาก: 0 คน
VIEWS
4001