โอโซน
ปัจจุบันมีเครื่องสร้างโอโซนเข้าผิวหน้าเพื่อทำความสะอาด และบอกว่าช่วยกำจัดพวกแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิวได้ อยากทราบว่าจริงเท็จอย่างไร และหากซื้อมาใช้จะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดและช่วยรักษาสิวได้ไหมครับ
คำถามที่:Q6934| จากคุณadisai_t| 13/01/2548 10:51 น.
เครื่องสร้างโอโซนเข้าผิวหน้าเพื่อทำความสะอาด ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ค่ะ
ตอบโดย:พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์| วันที่ 25/02/2548

จาก: 0 คน
VIEWS
2562