แผลยังไม่มีสะเก็ด
เมื่อวันเสาร์ได้ทำเลเซอร์ที่หน้ามาค่ะ แต่หลังทำก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง คือแผลเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะ อยากทราบว่ามันจะมีการตกสะเก็ดไหมคะ
คำถามที่:Q6743| จากคุณammza2535| 25/10/2553 16:35 น.
ไม่ทราบว่าคุณเมธาวี ทำเลเซอร์ชนิดใดไปค่ะ

LASER มีอยู่ 2 ประเภท คือ

- Ablative LASER คือ เลเซอร์ที่ก่อให้เกิดแผลหรือสะเก็ด
- Non-ablative LASER เลเซอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดแผลหรือสะเก็ด

การจะใช้เลเซอร์ประเภทใดก็ขึ้นอยู่กับรอยโรคที่เป็นค่ะ หากคุณเมธาวีทำเลเซอร์ประเภท Non-ablative LASER ไปก็จะไม่มีแผลหรือไม่มีการตกสะเก็ดค่ะ สอบถามจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกที่คุณเมธาวีไปรับบริการได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 26/10/2553

จาก: 0 คน
VIEWS
2682