สอบถามราคา
ISONIN 10 เป็นยาอะไรเห็นคุณหมอให้มาและราคาเท่าไร
Mild Facial Cleanser ราคา?
คำถามที่:Q6499| จากคุณwanway| 30/06/2553 13:51 น.
Isonin10 ราคาเม็ดละ 45.-
Mild Facial Cleanser ขนาด 30 g. ราคา 120.- / ขนาด 60 g. ราคา 220.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/06/2553
Isonin10 เป็นยาในกลุ่มกรดวิตามิน A ชื่อสามัญ คือ Isotretinoin (Roaccutane หรือ Isonin) มีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาสิวชนิดที่มีการอักเสบปานกลางจนถึงรุนแรง หรือสิวที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

การที่แพทย์จะให้ทานยาหรือไม่ให้ทานยานั้นขึ้นอยู่กับอาการของสิวที่เป็นอยู่ หากเป็นสิวที่อักเสบปานกลางถึงอักเสบมากใช้ยาทาอย่างเดียวอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ ที่สำคัญคือการใช้ยานี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ควรซื้อยานี้รับประทานเอง แพทย์จะพิจารณาการใช้ยานี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/06/2553

จาก: 0 คน
VIEWS
9470