ยารักษาสิว กับการตั้งครรภ์
รับประทานยารักษาสิวสีน้ำตาลเหลือง มีอันตรายต่อเด็กในครรภ์มั้ย ต้องหยุดยาระยะเวลานานเท่าใด ถึงสามารถมีบุตรได้ค่ะ
คำถามที่:Q6166| จากคุณsuma| 29/03/2553 15:28 น.
ยารับประทานที่ระบุมานั้นอยู่ในกลุ่มยาปฏิชีวนะค่ะ ซึ่งไม่มีผลอันตรายโดยตรงต่อทารกในครรภ์
อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาใดๆในระหว่างการตั้งครรภ์ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสูติแพทย์ที่รับฝากครรภ์เป็นสำคัญ
จึงควรให้แพทย์รับทราบถึงยาทุกชนิดที่กำลังรับประทานอยู่ในตอนนี้นะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 04/04/2553

จาก: 0 คน
VIEWS
2136