การทายา AHA, LAX1
บริเวณที่ยังมีสิวอยู่ห้ามทา AHA และ LAX1 โดนสิวหรือเปล่าค่ะ เวลาทาโดนสิวแล้วเหมือนว่าสิวบริเวณนั้นมันขึ้นค่ะ
คำถามที่:Q5923| จากคุณpasita| 27/12/2552 15:56 น.
ทา Lax-1 โดนสิวได้และไม่มีสารก่อให้เกิดสิวค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 29/12/2552

จาก: 0 คน
VIEWS
2741