ยา
ถ้าจะสั่งซื้อยาทางไปรษณีย์ได้ไหมค่ะ
คำถามที่:Q5855| จากคุณdjarm| 05/01/2553 18:16 น.
ต้องขออภัยด้วยค่ะ ราชเทวีคลินิกไม่มีบริการส่งยา/ผลิตภัณฑ์ให้คนไข้ทางไปรษณีย์ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 09/01/2553

จาก: 0 คน
VIEWS
2769