คอลลาเจน
ฉีดคอลลาเจนที่ราชเทวีเข็มละเท่าไหร่ครับ หากต้องลบริ้วรอยบริเวณหน้าผากใช้ประมาณกี่เข็มครับ
คำถามที่:Q5752| จากคุณekarin| 16/01/2553 16:14 น.
หากเป็นริ้วรอยบริเวณหน้าผากจะใช้ MMT (Muscular Modulation Technic) ด้วย Botox ซึ่งอัตราค่าบริการ MMT ด้วย botox คิดตาม unit ของยาที่ใช้ unit ละ 400 บาทค่ะ เช่น รอยตีนกา ประมาณ 4,000 - 8,000 บาท (ขึ้นกับจำนวนยาที่ใช้และบริเวณที่ฉีด) ค่ะ

แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อประเมินการรักษาที่แน่นอนก่อนตัดสินใจรักษาได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/01/2553

จาก: 0 คน
VIEWS
4165