ประเภท
เลเซอร์มีทั้งหมดกี่ประเภทคะ เเต่ละประเภทราคา shot ละเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q5065| จากคุณChanuntikarn| 07/03/2552 23:46 น.
เลเซอร์มี 2 ประเภท คือ
1. เลเซอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดแผลหรือสะเก็ด คือ เลเซอร์กลุ่ม Non-Ablative เช่น Nd:YAG LASER และ IPL
2. เลเซอร์ที่ก่อให้เกิดแผลหรือสะเก็ด คือ เลเซอร์กลุ่ม Ablative เช่น Fractional Laser

ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้เลเซอร์ชนิดใดรักษานั้น ขึ้นอยู่กับรอยโรคของคนไข้แต่ละคน แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและประเมินวิธีรักษาให้เหมาะสมกับรอยโรคของคนไข้แต่ละคนค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกได้เลยค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/03/2552

จาก: 0 คน
VIEWS
2736