อยากทราบปริมาณของยาว่ามีกี่กรัม
Lax1 ราคา 150 กี่กรัม Lax3 ราคา 380 กี่กรัม SS40 ราคา 180 กี่กรัม Sebex ราคา 135 กี่กรัม อโลโจ ราคา 190 กี่กรัม CM ราคา 70 กี่กรัม ขอขอบคุณครับ
คำถามที่:Q4974| จากคุณheam| 10/12/2552 08:37 น.
Lax1 ราคา 150.- ขนาด 10 กรัม
Lax3 ราคา 380.- ขนาด 12 กรัม
SS40 ราคา 180.- ขนาด 10 กรัม
Sebex ราคา 135.- ขนาด 10 กรัม
Aloe Jo ราคา 190.- ขนาด 30 กรัม
CM ราคา 70.- ขนาด 10 มิลลิกรัม ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/12/2552

จาก: 0 คน
VIEWS
1741