สอบถามราคายา
อยากทราบราคาของ...
1. Mild Facial Cleanser หลอดใหญ่ราคาเท่าไหร่คะ
2. ครีมกันแดด WRS หลอดเล็กและหลอดใหญ่ค่ะ
3.10%BP
4. Sebex
5. CM
ขอบคุณมากนะคะ
คำถามที่:Q4840| จากคุณaukijung| 22/01/2552 15:50 น.
ราคายาที่คุณ aukijung ถามมา เป็นดังนี้ค่ะ...
1. Mild Facial Cleanser ขนาด 60 g. ราคา 220.-
2. ครีมกันแดด WRS ขนาด 10 g. ราคา 190.- / ขนาด 30 g. ราคา 450.-
3. 10%BP ราคา 150.-
4. Sebex ราคา 135.-
5. CM ราคา 70.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/01/2552

จาก: 0 คน
VIEWS
3029