สิวๆๆ
ราคาของการรักษาสิวเริ่มต้นที่เท่าไร มีพวกส่วนลดไหม
คำถามที่:Q4623| จากคุณAnonymous| 19/09/2551 12:20 น.
ค่าบริการขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนยาที่ได้รับค่ะ หากเข้ารับบริการตรวจครบ 25 ครั้งแล้วจะได้รับ RC Card ซึ่งบัตรนี้มีสิทธิพิเศษคือรับส่วนลด 10% เฉพาะค่ายาค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/09/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
2751