อยากทราบราคายา
1. FRESH ALOE
2. LAX-1
3. SL
4. ACNE SPOT
5. AHA
6. N-VALP
คำถามที่:Q4582| จากคุณpattie| 06/09/2551 21:02 น.
ราคายาเป็นดังนี้ค่ะ
1. FRESH ALOE ราคา 200.-
2. LAX-1 ราคา 150.-
3. SL ราคา 135.-
4. ACNE SPOT ราคา 90.-
5. AHA Cream ราคา 170.- / AHA Gel ราคา 90.-
6. N-VALP ราคา 190.-
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 08/09/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
2591