Laser ตัวใหม่
รู้สึกว่าจะมี Laser ตัวใหม่มา ชื่อ FRAxion อะไรสักอย่างน่ะครับ มันเป็นอย่างไรเหรอ เห็นมีที่สาขาเพลินจิต มันดีกว่า Nd:YAG ยังไงครับ
คำถามที่:Q4505| จากคุณsarot_ss| 25/08/2551 11:44 น.
ขอตอบกว้างๆ ว่า LASER แต่ละตัวจะมีจุดเด่น หรือความดีของแต่ละตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้มากกว่า เราจึงจะเลือกใช้ได้เหมาะสมครับ
ตอบโดย:นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล| วันที่ 27/08/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
3298