Laserlipolysis
Laserlipolysis ต้องทำกี่ครั้งจึงจะได้ผลคะ เพราะค่าบริการต่อครั้งค่อนข้างแพง ปัญหาจะหมดไปในครั้งเดียวหรือไม่คะ
คำถามที่:Q4320| จากคุณวิลาวัณย์| 09/06/2551 18:02 น.
Laserlipolysis เป็นการสลายไขมันด้วยเลเซอร์ เป็นการลดไขมันเฉพาะส่วน เช่น หน้าท้อง, ต้นขา, ต้นแขน, คางสองชั้น ไม่ได้เป็นหัตถการเพื่อลดน้ำหนัก การทำเห็นผลได้ในครั้งเดียว แต่ถ้าต้องการทำซ้ำเพิ่มอีกก็ทำได้ 2-3 เดือนต่อมาครับ
ตอบโดย:นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์| วันที่ 12/06/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
2273