antalya escort
finanstakip.net
vdcasino
pendik escort
gaziantep escort
turk porno
เป็นปานโอตะที่หางตาอยากจะรักษา
ไม่ทราบว่าที่ ราชเทวีคลินิก สาขาภูเก็ต มีเลเซอร์ที่รักษาปานโอตะหรือเปล่าคะ Q-switched Nd-YAG Laser
คำถามที่:Q4299| จากคุณs_ss| 30/05/2551 12:40 น.
ที่สาขาภูเก็ตไม่มีครับ Q - Switched Laser จะมีที่สาขาเพลินจิตครับ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาเพลินจิต โทร. 0 2254 0314 - 5 ครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 02/06/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
3050