ราชเทวีคลินิกที่สาขานครราชสีมา มีเลเซอร์แบบใดบ้าง
อยากทราบว่าราชเทวีคลินิกนครราชสีมานี้มีเลเซอร์รักษาสิวกี่ชนิด ราคาชนิดละเท่าไรคะ
คำถามที่:Q423| จากคุณประภัสสร| 14/10/2547 16:48 น.
ราชเทวีคลินิก สาขานครราชสีมา มีเลเซอร์ CO2 ให้บริการค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 19/10/2547

จาก: 0 คน
VIEWS
5936